Hartelijk welkom op onze website

Het Protestants Weeshuis is een instelling voortgekomen uit de tijd van de Reformatie en begonnen in 1597, op de dag voor Kerstmis, door ds. Baselius (de jongere). Nadat het eigenlijke weeshuis rond 1930 door het te kleine aantal wezen opgeheven werd, is de hulp sindsdien voortgezet in de vorm van financiële ondersteuning van kinderen. Bij de onderdelen Doelstelling en Beleidsplan kunt u hier meer over lezen. Dat is mogelijk dank zij de inkomsten uit met name de pacht van onze grond.

De website is in 2020 vernieuwd en uitgebreid. Dat ziet u om te beginnen op deze eerste pagina. Links en rechts staan de vignetten van de Protestantse Kerk in Nederland en van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Deze kerken die in Bergen op Zoom het Protestants Weeshuis gesticht hebben, vinden we ook terug in de dia presentatie. Daarin zijn de oude Hervormde en Lutherse kerkzegels te zien, evenals de kerkgebouwen. U vindt er foto’s van de Ontmoetingskerk, van de vroegere Lutherse Kerk in de Faurestraat en van het Kerkelijk Centrum Williamstraat.

Het nieuwe hoofdstuk Historie is een verrijking van onze website. Het geeft een goed inzicht in de lange geschiedenis van het weeshuis. Hiervoor is ondermeer geput uit het jubileumboek dat door de heer Ben Daeter in 1997, bij het 400 jarig bestaan geschreven is. Een afbeelding van dit boek staat onderaan op deze pagina.

 

Bergen op Zoom, 28 juli 2020.

drs. A. Petermeijer (voorzitter)

Boek3PWH 14 7 20